�t���[�f�މ�Hoshino

2008�N11���`12���@�~�̃f�U�C��
�u�e�[�}�F�~�E�������␢�E�v

2008�N�~�̃f�U�C���@�e�[�}�F�~�E�������␢�E

�f�U�C���F����L

2008�N11���`12���̃g�b�v�y�[�W�f�U�C���ł��B�e�[�}�͕X�̃I�u�W�F�u�X���v��x�[�X�ɓ~��C���[�W���A�u�~�E�������␢�E�v�ł��B

�����@�t���[�f�މ�Hoshino�M�������[��