�t���[�f�މ�Hoshino

2008�N1���`2���@�V�t�̃f�U�C��
�u�e�[�}�F�V�t�̌��v

�e�[�}�F�V�t�̌�

�f�U�C���F����L

2008�N1���`2���̃g�b�v�y�[�W�f�U�C���ł��B�e�[�}�͐V�N�̎n�܂�Ƃ������ƂŁA���Ȃ�x�^�ł����u�V�t�̌��v�ł��B

�����@�t���[�f�މ�Hoshino�M�������[��